Certyfikaty

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/68/UE z dnia 29 maja 1991r. powstała w celu ujednolicenia praw państw, będących członkami UE w zakresie urządzeń ciśnieniowych tj. zbiorników ciśnieniowych, instalacji rurowych, osprzętu zabezpieczającego oraz ciśnieniowego.

Moduł H (pełne zapewnienie jakości) opisuje procedurę, zgodnie z którą producent zapewnia  i deklaruje, że urządzenia ciśnieniowe spełniają wymogi niniejszej dyrektywy, mające do niego zastosowanie.

Posiadając ten certyfikat, posiadamy uprawnienia do przeprowadzania prób ciśnieniowych i zatwierdzania dokumentacji naszych wyrobów, będące do wglądu dla kontroli końcowej, podlega jej nadzorowi tj. co trzy lata przeprowadza ponowną pełną ocenę. Certyfikat ten, jest dokumentem potwierdzającym, że przeprowadzone przez nas próby ciśnieniowe i wystawiona dokumentacja jest weryfikowana i zatwierdzana przez Urząd Dozoru Technicznego.


Moduł H1 (pełne zapewnienie jakości z badaniem projektu oraz specjalny nadzór nad oceną końcową) Oprócz kryteriów oceny zgodności opisanych Modułem H stosuję się również: kontrolę projektu przez jednostkę notyfikowaną, zawierający techniczne specyfikacje i normy, które zostały zastosowane oraz niezbędne dowody potwierdzające ich równoważność.

 

Moduł G (weryfikacja jednostki WE) opisuje procedurę, w ramach której producent zapewnia i deklaruje, że urządzenia ciśnieniowe, które zostały wydane z certyfikatem, spełniają wymogi dyrektywy, które mają do niej zastosowanie. Producent musi umieścić oznakowanie CE na urządzeniu ciśnieniowym i sporządzić deklarację zgodności.

TÜV SÜD został zatwierdzoną  jednostką notyfikowaną (Nr 0036 min. w zakresie dyrektywy PED  ). Ta jednostka  nadzorowała i certyfikowała w całej Unii Europejskiej przez 140 lat. Certyfikat  jest dokumentem, który potwierdza, że nasza organizacja i  produkty spełniają wyżej opisane normy, obowiązujące w Unii Europejskiej.

ISO 9001:2015 Międzynarodowy standard. Norma ISO 9001:2015 jest światowym wzorcem dla zapewnienia zdolności organizacji do spełnienia wymagań jakości i zwiększenia satysfakcji klienta w relacji klient- dostawca.

Certyfikat wystawiony został przez Lloyd’s Register Quality Assurance


Basic Elements of VCA jest dowodem, że pracownik odbył szkolenie obejmujące zagadnienia systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i ochrony środowiska na terenie zakładu pracy, według SCC 2008*05.


Safety for Operational Supervisors VCA, jest dowodem na to, że osoba pracująca na stanowisku kadry kierowniczej prac podwykonawczych odbyła szkolenie obejmujące zagadnienia systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i ochrony środowiska na terenie zakładu pracy m.in. ustawodawstwo i wytyczne obowiązujące na terenie UE, analiza i ocena zagrożeń, metody wsparcia ochrony pracy, zezwolenia na pracę, pierwsza pomoc.

Pracownicy naszej firmy  posiadają uprawnienia do prac na obiektach budowy na terenie większości państw europejskich.

Gazele Biznesu są prestiżowym wyróżnieniem dla firm w Polsce jak również  w wielu innych krajach, takich jak: Szwecja, Dania, Austria, Litwa, Łotwa,  Rosja Estonia czy Słowenia.
Jest to całoroczny ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. „Spółka Bujalski” została uhonorowana dwukrotnie – w 2005r. i 2007r.


Prestiżowym wyróżnieniem „Diamenty miesięcznika Forbes” zostały uhonorowane najbardziej dynamicznie rozwijające się firmy w Polsce, których przychód ze sprzedaży w 2011r. Przekroczył 5mln PLN. Zestawienia dokonała Wywiadownia Gospodarcza Bisnode Polska wraz z redakcją Forbes na podstawie danych z raportów złożonych przez podmioty gospodarcze w 2012 r. do Krajowego Rejestru Sądowego.


Certyfikat "Złoty Płatnik" jest wyróżnieniem przyznawanym firmom za zachowanie najwyższych standardów płatniczych. Program analiz należności Euler Hermes wyłania rzetelnych partnerów biznesowych, uzyskując w danym roku najwyższy Wskaźnik Moralności Płatniczej.
 

Copyright 2015 Bujalski Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity/ k. Olsztyna, (+48 89) 522-06-01
Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i wykonanie: Artneo.pl